Wednesday, September 17, 2008

Isang Bukas na Liham para sa mga iskolar ng Bayan ng UPLB (USC-UPLB)

[Well, everyone has space for his or her voice/thoughts/opinions here in my blog. So I’m putting up here the letter distributed by our Student Council.]

Isang Bukas na Liham para sa mga iskolar ng Bayan ng UPLB
University Student Council-UPLB AY 2007-2008


Isang mainit na pagbati sa mga Iskolar ng Bayan ng UPLB!

Ang katatapos lamang na plebisto upang iratipika ang 1984 UPLB Student Council Constitution at USC-CSC Elections ang patunay sa sama-sama at masikhay na pagkilos ng mga estudyante nakakamit nating ang ating mga inaasam na tagumpay. Ang 70.55% na student participation o katumbas na 7,173 votes cast at 95.5% na affirmative votes para sa 1984 UPLB Student Council Constitution ay patunay lamang na kinikilala ng mga mga Iskolar ng Bayan na ang mga konseho ng mag-aaral ang pangunahing tagpamandila at tagapagtanggol ng kanilang mga demokrarikong karapatan. Kinikilala nbatin na ang mga konseho ng mag-aaral ang pangunahing magtataguyod ng interes ng mgs estudyante. Upang magkaroon ng malalayang puwang upang matapang na tumindig ang mga konseho ng mag-aaral sa usaping pang-estudyante, kinikilala ng mga Iskolar ng Bayan na may pangangailangan na maging autonomous, representative, at democratic ang katangiang ng kanilang puwetso.

Bagama’t malaking tagumpay ang paghahalal ng ating panibagong konseho makalipas ang limang buwang pagka-antala, hindi (r)ito natatapos ang ating pakikibaka para sa ating mga demokratikong karapatan. Bagkus, ito ay umpisa pa lamang ng tuluy-tuloy at papalakas na kilusang estudyante na magtatanggol at titindig para sa kanyang mga batayang karapatan.

Habang papalapit na ang pagpili ng panibagong Chancellor ng UPLB na siyang mangunguna sa pagpapasya ng tunguhin ng unibersidad sa susunod na tatlong taon, muli tayong ng ating panahon upang tumindig para sa ating mga demokratikong karapatan lalo’t higit sa ating karapatan sa edukasyon. Bukod pa rito, hinahamon tayo na kolektibong tutulan ang represyon sa loob ng pamantasan na sumasagka sa ating mga demokratikong karapatan. Lalo’t higit, tayo ay hinahamon ng ating panahon na ibalik ang oryentasyon ng Unibersidad ng Pilipinas bilang pamantasan(g) naglilingkod sa sambayanan; isang pamantasan na kumikilala sa karapatan ng bawat mama(ma)yang Pilipino sa makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon.

Muli humihingi ang Konseho ng Mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños ng buong-buong suporta nating mga estudyante para sa UPLB Student Agenda. Sa primarya, ito ay binuo nating mga estudyante at mga organisasyon upang lamanin ang ating lehitimong panawagan para sa de(-)kalidad at abot-kayang edukasyon at malayang kampus. Marapat nating tandaan na ang mga naranasan nating pag-atake sa ating mga institusyong pang-estudyante at mga tahasang pagtapak sa ating mga demokratikon karapatan sa kasalukuyan ay walang puwang sa panahong kumakaharap ang pamantasan sa tahasang komersyalisasyon Marapat lamang na sa panahon ng pagpasok ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños sa kanyang sentenaryo, panatilihin natin ang tootong esensya ng aktibismo; pag-aaral ng lipunan, maalab na militansya at masikhay na pakikibaka para sa ating mga karapatan lalo’t higit para sa karapatan ng batayang masa. Nawa’y ang sama-sama nating pagkilos upang panatilihin ang mga batayang institusyong pang-estudyante na mangangalaga sa ating mga interes at kagalingan ay lakipan natin ng papalaks at tuluy-tuloy na pagkilos para sa ating mga batayang karapatan.

Muli, kami ay nagpapaabot ng lubos na pasasasalamat sa inyong suporta lagi(’)-laging pagsuporta at pakikiisa sa ating mga kampanya. Hanggang sa mga susunod pang lumalakas at lumalawak na pagkilos para sa mga estudyante at sambayanan! Isang taas kamaong pagpupugay!

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Sept. 18: Cha Cha ni Gloria: Martial Law in the Making, (Forum with Tagaytay 5), 1-4 p.m., Makiling Ballroom Hall, Student Union Building, UPLB. Student Regent Cnsultation Re: UPLB Chancellor Selection, 7 p.m., Makiling Ballroom Hall, Student Union Building, UPLB.
Sept.20-21: KASAMA sa UP Luzon-wide Student Leaders Conference (Open to all Councils and Orgs). UP Diliman, Quezon City.
Sept.23: Dialogue with UP President Emerlinda Roman Re: DemRights Issues, 4 p.m., UP Diliman, Quezon City.
Sept. 29: Board of Regents Meeting Re: UPLB Chancellor Selection, 9 a.m., UP Diliman, Quezon City.


*** Characters in (parentheses) are my insertions and/or corrections.
photo from multiply.com

No comments: